Интерактивна медийна рекламна платформа

Ад Рейн e интерактивна медийна рекламна платформа, комбинираща световни мрежи и директни рекламодатели с цел максимална ефективност и монетаризиране на всяка импресия.

Нашите реклами се интегрират лесно и работят безпроблемно на всеки по-голям рекламен сървър. В партньорство с местни мрежи в ключови региони по света помагаме на издателите да интегрират правилната комбинация от реклами на всяка позиция, за да използват най-ефективно рекламното си пространство.

Предимства на мрежата.

  • Най-висока доходност фиксиране на CPM
  • Пълна гама от размери банери
  • 99.9% Обхват на мрежата
  • Таргетиране на рекламата

Функционалност на мрежата

  • Оптимизация в реално време
  • Детайлни статистики
  • Бързо сервиране на рекламите
  • Система за разплащане с издателите
  • Pass-back код

1M+

Уникални посетители

100 М+

Рекламни импресии

100+

Рекламни позиции

20+

Издателя

Рекламирай в мрежата на Ад Рейн